Årskurs nio: ART & SOUND!!!

Äntligen drar niorna nu igång sitt arbete med 
                             
ART & SOUND 

som är ett samarbete med bilden. Upplägget är som följande:

Börja med en idé till din bild. Diskutera den med Karolin och kom igång! 
På musiken ska du tänka ut en lämplig ljudbild som passar till din bild - det kan t.ex. vara en sång eller en instrumental låt, en ljudmatta eller en enkel melodi med ljudeffekter i bakgrunden… Din konstnärliga frihet är stor, men du behöver tänka på att bild, musik och namnet på din komposition ska samspela. Du ska också kunna berätta om hur du tänker kring din bild och din musik och du ska förbereda din redovisning. För mer info om uppgiften, prata med mig i skolan, eller läs i din Lpp!