Här finns några videos som kan hjälpa dig att förstå vad rytm är.


The Cup song!

klicka här!
Helnot, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot!

klicka här!


Vad kan man göra med rytmer?

Klicka här!


Testa denna med en kompis, eller kom på en egen?!
Bli imponerad?


Texten till kanon "Till havs":


Till havs med solfyllda segel, vinden för oss vart vi vill,
en horisont som kittlar fantasin på långt långt håll,
men in mot land, finns det grund och hemska skär, solen styr oss.