Höstterminen!

Hej alla fina elever!
Nu lämnar vi arbetsområde Sång/Rytm och går in i nästa: SKAPANDE. 
Det innebär att olika årskurser jobbar med olika saker, men alla har gemensamt att det handlar om skapande i någon form. 

Åk.4-5 på Vika och Kyrk jobbar med egna sång/raptexter.

Fyrorna på Sunnerby är med och skapar julspelet Isprinsessan.

Femmorna på Sunnerby är med och skapar en Luciaföreställning.

Sexorna börjar med ett temaarbete om Mänskliga rättigheter som är ett samarbete mellan bilden, musiken och SO:n. 

Sjuor och åttor ska jobba med musik och reklam, och bl.a. skapa musik med syfte att sälja en produkt. 

Niorna börjar med Art & Sound, som i år har tema "Mångfald" och är ett samarbete mellan musiken, bilden, svenskan och engelskan.

Alltså många kreativa veckor framför oss! Nu kör vi!(Musiken under läsåret 2014-2015 är indelat i tre stora arbetsområden: 
sång/rytm, skapande och instrumentspel. 

Om du klickar på din årskurs så ser du vad just din klass kommer att jobba med.)

Till niorna:

Jag har gjort ett Art & Sound-exempel åt er. Jag gjorde musiken i garageband, filmade med min Ipad och satte ihop musik och film i Imovie. Appen Imovie fick jag först ladda ner. Den var gratis, men krävde att jag först uppdaterade min Ipad. Texten har jag fått sätta dit efteråt, det gick inte att göra på paddan... 


Mer inspiration till niornas Art & Sound: