Kulning och svensk folksång

Hur sjunger man i Sverige och Norden? Kulning är ett sätt att ropa på djuren (oftast kor), med en stark, hög ton utan vibrato.


Lena Willemark är en känd folkmusiker i Sverige som är duktig på att kula:Hur sjunger man vanliga sånger traditionellt i Sverige? "Herr Olof" är en sång som funnits i Sverige sedan medeltiden. Typiskt för traditionell svensk sång är tydlig artikulation och utan vibrato.
Garmarna:Den kända svenska folkmusikgruppen Triakel med sången "Sparvens visa":