Tisdag 27/1, uppmärksammade vi
Förintelsens Minnesdag med en temadag om
Mångfald och Mänskliga rättigheter

Den 27 januari 1945 befriades fångarna på Auschwitz, ett av nazisternas största koncentrations- och förintelseläger. Förintelsens minnesdag startades av den svenska regeringen och uppmärksammas varje år sedan 1999. Sedan 2005 har det varit en internationell minnesdag över förintelsens offer.

Vi på skolan ville därför denna dag särskilt uppmärksamma vikten av mångfald, alla människors lika värde och rätt till en meningsfull tillvaro. Alla människor har rätt till att få utvecklas i ett öppet och icke-diskriminerande samhälle.
Vi är alla lika mycket värda 


Tack alla som gjorde dagen så speciell. Ni är fantastiska!


Kulturprofilens dansare uppträdde i korridoren.

Elever från Kulturprofilens sånggrupp sjöng "Read all about it" 
som handlar om att våga höja sin röst...

...och "Try", som handlar om att man ska våga vara sig själv. 

En solodans modern balett...

Alla lärare och elever skapade tillsammans ett träd med flaggor. 
Flaggorna visar vilka länder som finns representerade på Sunnerbyskolan. 
Det visade sig att nästan hela världen fanns med i våra familjer och släkter. 


Dessa filmer har eleverna i åk.6 skapat i ett ämnesövergripande temaarbete om mänskliga rättigheter. Eleverna har jobbat med sina texter på SO-lektionerna, med bakgrundsbilderna på bilden 
och med musik och rörelse på musiken.